Over deze site

 

David Jones is in Nederland en België aan het begin van 2017 slechts bekend onder een handvol liefhebbers. In de Engelstalige wereld leek zijn literaire en beeldende werk ook een tijd weg te glijden in de vergetelheid, maar is er inmiddels een grootscheepse herwaardering gaande waarbij velen zich afvragen waarom ze nooit eerder van de man en zijn werk hebben gehoord. In de hoop iets van die geestdrift over te laten slaan naar de Lage Landen is deze site met blog in het leven geroepen. Het is hoog tijd dat er Nederlandstalige informatie beschikbaar is over het opmerkelijke boek Tussentijd en zijn auteur David Jones.

Site en blog worden gemaakt door de vertaler van het boek, Hans Kloos.