The Greatest Poem of World War I

Onder die niet mis te verstane titel zond de BBC in 2016 een documentaire van een uur uit over Tussentijd van David Jones en de totstandkoming ervan. De Welshe dichter en sportman Owen Sheers leidt de kijker door de ontstaansgeschiedenis van het boek. De jonge acteur Rhys Isaac-Jones speelt in gedramatiseerde fragmenten de rol van John Ball, het hoofdpersonage uit Tussentijd. Jones’ biograaf heeft hem meerdere keren gevraagd of wat Ball in het boek overkomt, ook Jones zelf is overkomen in de loopgraven. Het antwoord was steeds bevestigend.

Isaac-Jones heeft de documentaire in twee, wat slordig opgeknipte delen op zijn eigen YouTube-kanaal gezet.

De documentaire volgt het boek met een opdeling in zeven delen, maar die hebben niet de titels die Jones eraan geeft. Hij ontleent die aan oudere, literaire bronnen, van de Morte d’Arthur tot The Rime of the Ancient Mariner en met name aan het oude Welshe gedicht over een verloren veldslag, Y Gododdin. De documentairemakers halen hun deeltitels uit de tekst van Tussentijd zelf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *